Meie missioon on pakkuda projekteerimisteenust, mille tulemusel rajatakse arhitektuurselt nauditav, ehituslikult kauakestev, energiasäästlik ja kvaliteetne hoone. Aitame klientidel langetada õigeid ja kaalutletud otsuseid, et oma koduunistused edukalt ellu viia.

ARHITEKTUURNE PROJEKTEERIMINE

Meie eesmärgiks on tellijale professionaalse ja läbimõeldud ehitusprojekti loomine. Võimaldame loodud projekti põhjal ehitada keskkonda sobiliku, kasutaja vajadustest lähtuva energiasäästliku hoone. Meie põhiliseks tegevusalaks on ühe ja kahepere-, rida- ja korterelamute projekteerimine.

Abistame hoone projekteerimisel, ametkondadega suhtlemisel ja projektide kooskõlastamisel ning ehitusloa saamisel. Nõustame tellijat erinevate otsuste vastuvõtmisel ning koostame ehitusprojekti kooskõlas tellija soovidega. Korralikult läbimõeldud projekt võimaldab kokku hoida ehituskuludelt ning on esimene samm hubase kodu loomisel.

KOHENE VISIOON

Korralikult läbimõeldud projekt võimaldab kokku hoida ehituskuludelt ning on esimene samm hubase kodu loomisel.

KORTERMAJADE RENOVEERIMISPROJEKTID

Pakume kortermajade välispiirete renoveerimise projekte, mis sisaldavad kõikide oluliste hoone osade soojustuslahendusi. Aitame korterelamud muuta energiatõhusamateks ning modernsemateks.

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Projektid on põhjalikud ja detailsed, kliendi soovil võimalik projektid koostada vastavalt SA KredEx kortermajade rekonstrueerimise toetuse nõuetele.

Rekonstrueerimise ja renoveerimise projektid

Hoonete rekonstrueerimine ning vajadusel juurdeehitiste projekteerimine loob olukorra, kus vanale ja väärikale hoonele antakse uus elu ja ilme, parandatakse energiatõhusust. Koostöös tellijaga leiame parimad lahendused olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks. Abistame hoone projekteerimisel, ametkondadega suhtlemisel ja projektide kooskõlastamisel ning ehitusloa saamisel.

Inventariseerimine, muudatus- ja mõõdistusprojektid

Hoone inventariseerimise (ülesmõõdistuse) tulemusena koostatakse mõõdistus- või muudatusprojekt olemasolevale hoonele . Selline tegevus on vajalik juhul kui ehitis soovitakse kanda ehitisregistrisse või saada kasutusluba olemasolevale hoonele. Abistame klienti hoone dokumentatsiooni koostamisel, ametkondadega suhtlemisel ja projektide kooskõlastamisel kohalikus omavalitsuses.

Teeme Imperial’iga juba aastaid tihedat koostööd. Vahetu ja hea suhtlemine nii projekteerimise kui ka lubade hankimise ajal. Projekteerija väga hea teema valdamine omal erialal ja oskus lahendada probleeme nii ehitusliku kui ka bürokraatliku poole peal. Oleme siiani pakutud lahendustega väga rahule jäänud ning kindlasti plaanime ka tulevikus projekteerimisteenuseid Imperial’i kaudu tellida.

Rein, RL Varad

Olen meie koostööga väga rahul! Meeldib see, et projekteerija oskab kaasa mõelda ja pakkuda välja lahendusi, mille peale ise algselt ei tulnud. Olles varasemalt koostööd teinud erinevate projekteerimisfirmadega, hindan kõrgelt inimesi, kes näevad tervikpilti ning annavad asjalike soovitusi. Samuti on väga mugav see, et projekteerija suhtleb vajadusel nii ehitaja, alltöövõtjate kui ka kohaliku omavalitsusega ning tegeleb alati edukalt kõikide vajalike menetlustega meie eest. Soovitame!

Andrus, Lõuna Kinnisvara

Sõbralik ja tihe kontakt, läbimõeldud lahendused projekteerimisettevõtte poolt. Elame juba 3. aastat Imperial’i poolt projekteeritud majas ning oleme väga rahul! Järgmise kodu projekti tellime ka kindlasti vajadusel Imperial’i käest.

Andre

Meeldis asjalik ja isiklik asjaajamine. Projekt valmis kiiresti ja menetlustegevused kohalikus omavalitsuses ei võtnud kaua aega.

Marko