MILLEGA ME TEGELEME

Imperial Project põhiliseks tegevusalaks on hoonete ja rajatiste projekteerimine. Oleme ettevõte, mille meeskonda kuuluvad pikaaegse kogemusega oma ala professionaalid.

Meie missioon on pakkuda projekteerimisteenust, mille tulemusel rajatakse arhitektuurselt nauditav, ehituslikult kauakestev, energiasäästlik ja kvaliteetne hoone. Aitame klientidel langetada õigeid ja kaalutletud otsuseid, et oma koduunistused edukalt ellu viia. Iga projekt on unikaalne ja loodud arvestades kliendi soove ning vajadusi. Omame Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt kinnitatud projekteerimislitsentsi MTR registreering: EEP002785

MEIE KIRG

„Oma kodu ehitamine on inimese elus üks tähtsamaid otsuseid ning investeeringuid. Visuaalselt nauditav, kasutajasõbralik ja energiatõhus kodu saab alguse läbimõeldud projektist.“

0
AASTAT KOGEMUST
0
PROJEKTI
0
RUUTMEETRIT PROJEKTEERITUD PÕRANDAPINDA

TÖÖKÄIK

„Aitame klientidel langetada õigeid ja kaalutletud otsuseid, et oma koduunistused edukalt ellu viia.“

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Peamiselt on projekti loomise aluseks kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused või konkreetsele krundile koostatud detailplaneering. Antud dokumentidele tuginedes saab alguse projekteerimise protsess. Projekteerimise algses etapis tuleb koostada lähteülesanne ja panna paika kliendi vajadused.

PROJEKTI KOOSTAMINE

Projekteerimise protsess toimub läbi pideva suhtluse ja eskiislahenduste analüüsimise. Meie eesmärgiks on tellijale professionaalse ja läbimõeldud ehitusprojekti loomine. Nõustame tellijat erinevate otsuste vastuvõtmisel ning koostame ehitusprojekti kooskõlas tellija soovidega.

EHITUSLOA HANKIMINE

Koostame nõuetekohase ehitusprojekti dokumentatsiooni, mille alusel taotleme ehitusloa. Abistame ametkondadega suhtlemisel ja projektide kooskõlastamisel ning ehitusloa saamisel. Eesmärgiks on luua kliendile võimalikult mugav ja stressivaba menetlusprotsess.

PÜHENDUMUS

Iga projekt on unikaalne ja loodud arvestades kliendi soove ning vajadusi.